آداب تلاوت قرآن کریم / قران کريم کلام الله است و کتاب گرانقدرش

آداب تلاوت قرآن کریم / قران کريم کلام الله است و کتاب گرانقدرش

این منطقه که هدف آن اعلام رابطه بین بنده و پروردگارش را در تمام جنبه های عبادت است. همچنین ارتباط شرکت بین عبادت و زندگی مردم توضیح دهد، می دانم که آداب تلاوت قرآن کریم / قران کريم کلام الله است و کتاب گرانقدرش